Zorgmethodiek van Böhm

Re-activering ter bevordering van zelfredzaamheid en een tevreden dag.

Deze woorden staan centraal in de zorgmethodiek van Böhm. 
Met behulp van het werken met deze methode wordt het mogelijk gemaakt voor mensen met dementie om langer verantwoord thuis te blijven wonen in combinatie met een activerende dagbesteding. Hierbij ervaart iemand met dementie een tevreden dag. De methode biedt een helder kader waarin de zorgverlener, in elk individueel geval, kan bepalen welke actie past bij de behoefte van een cliënt.

Böhm gaat ervan uit dat ieder mens, gevormd door zijn opvoeding, cultuur en ervaringen een persoonlijke levensstijl ontwikkelt, van waaruit hij of zij zich een beeld vormt over wat ‘normaal omgaan met elkaar en normaal handelen’ is. Mensen vallen in stadia van dementie volgens Böhm terug in hun eigen ‘normaliteit ’van vroeger. Het wordt lastiger om zich in onze normaliteit te verplaatsen, dus moeten wij ons in deze normaliteit gaan meebewegen in hun niveau.

Alles wat een mens in zijn eerste 25 a 30 jaren aan vormende indrukken meemaakt, wint in de ouderdom aan belang. Oude herinneringen komen weer tot leven. Het denken, voelen en handelen bij oudere mensen wordt gaandeweg in het proces van cognitief verval steeds meer gelijk aan die in de oude tijd. Het verstandelijk denken maakt plaats voor emotie.

Hoe gaat het dan in zijn werk?

Door een persoonlijke biografie van het verleden op te stellen, meting van interactie niveau, analyse van de huidige situatie en eventuele problemen kan methodische zorg worden onderbouwd. Op basis van die analyse wordt een individueel zorgplan opgesteld wat zich richt op verbetering van beleving en zelfredzaamheid. De resultaten worden gemeten en het zorgplan kan worden bijgesteld.

Het is belangrijk exact te meten in welk stadium de persoon met dementie zich bevindt. Daarvoor heeft Böhm het interactie-schema ontwikkeld, hiermee wordt vastgesteld in welk interactieniveau de deelnemer zich bevindt. Op dat niveau kan de persoon dan tegemoet gekomen worden in de communicatie. Dit niveau correspondeert aan een bepaalde levensfase uit de vroegere ontwikkeling. Het is daarom belangrijk om veel te weten over die leeftijdsperiode, op basis daarvan wordt de persoonlijke biografie gemaakt.

Alleen met die informatie kun je echt belevingsgerichte zorg bieden. Alleen een vragenlijst voldoet hierbij niet. Op de zorgboerderij wordt er daarom voor alle deelnemers een persoonlijk zorgdossier met biografische gegevens opgesteld. We kunnen mensen met dementie namelijk veel beter begrijpen als we weten wat ze werkelijk bedoelen en wat hen beweegt. Hiermee proberen we onze deelnemers dan te ondersteunen bij het behoud van zelfredzaamheid, waarmee een tevreden dag wordt beleefd en daarmee ook de thuissituatie wordt ontlast.

Werkwijze als procescirkel

Het Levensloopboek

Voor alle deelnemers bij ons op de zorgboerderij hebben wij ‘Het Levensloopboek’ aangeschaft.

Op basis van overzichtelijke vragen worden herinneringen verzameld en wordt het levensverhaal van de deelnemer in dit werkboek opgeschreven. Gezien onze werkwijze is dit werkboek zeer handzaam. Als wij weten wat de mensen hebben meegemaakt, wat zij belangrijk en fijn vinden kunnen wij daar beter op inspelen. Als mensen ouder worden is deze informatie steeds meer van belang.


Daarnaast is het ook een regelmatig terugkomende activiteit op de zorgboerderij, want de mensen vinden het erg leuk om samen in te vullen! 🍀