Welkom op de website van Zorgboerderij
It Klokhús!
Zorgboerderij it Klokhús biedt kleinschalige dagbesteding voor (jonge) mensen met dementie en ouderen met geestelijke en/of lichamelijke problemen in Zuidwest Friesland.

Kijk gerust op de website voor meer informatie of neem vrijblijvend contact op. 

Jonge mensen met dementie

Wij bieden dagbesteding voor jonge mensen met dementie. Mensen die in een hele andere levensfase zitten dan ouderen en daardoor een andere begeleiding nodig hebben. Op kleinschalige basis bieden wij een actieve en zinvolle daginvulling.

Ouderen

Wij bieden dagbesteding voor ouderen met geestelijke en/of lichamelijke problemen. Op kleinschalige basis van maximaal 10 personen stemmen wij de daginvulling af op de wensen en behoeften van onze deelnemers.

Zorgmethodiek Böhm

Wij bieden gespecialiseerde dagbesteding voor mensen met dementie. Op zorgboerderij it Klokhús wordt gewerkt met het psychobiografisch verpleegmodel van Professor Erwin Böhm. Wij maken hierbij gebruik van ‘Het Levensloopboek’. Op basis van overzichtelijke vragen worden herinneringen verzameld en wordt het levensverhaal van de deelnemer in dit werkboek opgeschreven.

Zorgboerderij Het Klokhuis gelegen in Zuidwest Friesland  

                                                                    Op 1 juli 2018 heeft zorgboerderij it Klokhús haar deuren geopend met kleinschalige dagbesteding.

De zorgboerderij bevindt zich op de boerderij van Familie Reijenga , in het landelijk gelegen gehuchtje Idzega te midden van het Friese meren gebied. De boerderij is in bedrijf met                                                                        melkkoeien en jongvee, daarnaast is er op het bedrijf ook een boerderijcamping aanwezig.

    Wij willen graag iedereen mee laten genieten van de rust en het boerenleven op de boerderij. Daarom hebben we vanaf juli 2018 de deuren geopend van Zorgboerderij It Klokhús!

Jonge mensen met dementie en ouderen met geestelijke en/of lichamelijke problemen kunnen onder professionele begeleiding een fijne dag doorbrengen op de zorgboerderij. Ook zijn ouderen die behoefte hebben aan gezellig contact en aanspraak van harte welkom. De zorgboerderij is gespecialiseerd voor mensen met geheugenproblemen, klik hier voor meer informatie.

                                                                                U vindt op de website informatie over de dagbesteding die wordt geboden op de boerderij.

Contact