Welkom op de website van Zorgboerderij
It Klokhús!
Zorgboerderij it Klokhús biedt kleinschalige dagbesteding voor mensen met dementie (op jonge leeftijd) en ouderen met geestelijke en/of lichamelijke problemen in Zuidwest Friesland.

Kijk gerust op de website voor meer informatie of neem vrijblijvend contact op. 

Mensen met dementie op jonge leeftijd

Op kleinschalige basis bieden wij een actieve en zinvolle daginvulling voor mensen met dementie op jonge leeftijd. Deze specifieke doelgroep zit in een hele andere levensfase zitten dan ouderen en hebben daardoor een andere begeleiding nodig. Voor deze doelgroep is een eigen ontmoetingsruimte gerealiseerd waar de dag wordt gestart en waar groepsactiviteiten uitgevoerd kunnen worden.

Ouderen met dementie, NAH en GGZ problematiek

Wij bieden dagbesteding voor ouderen met dementie, Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en GGZ problematiek. Op kleinschalige basis van maximaal 15 personen stemmen wij de daginvulling af op de wensen en behoeften van onze deelnemers.

Zorgmethodiek Böhm

Wij bieden gespecialiseerde dagbesteding voor mensen met dementie (op jonge leeftijd). Op zorgboerderij it Klokhús wordt gewerkt met het psychobiografisch verpleegmodel van Professor Erwin Böhm. Wij maken hierbij gebruik van ‘Het Levensloopboek’. Op basis van overzichtelijke vragen worden herinneringen verzameld en wordt het levensverhaal van de deelnemer in dit werkboek opgeschreven.

Zorgboerderij Het Klokhuis gelegen in Zuidwest Friesland  

                                                                    Op 1 juli 2018 heeft zorgboerderij it Klokhús haar deuren geopend met kleinschalige dagbesteding.

De zorgboerderij bevindt zich op de boerderij van Familie Witteveen – Reijenga , in het landelijk gelegen plaatsje Osingahuizen. De boerderij grenst aan de vaart de Wide Wimerts en en aan het dorp Heeg. Op de boerderij worden jongvee koeien gehouden, paarden, schapen en kleinvee zoals kippen, duiven en konijnen. Wij willen graag iedereen mee laten genieten van de rust en het boerenleven op de boerderij. Daarom nodigen wij u van harte uit om een kijkje te nemen op Zorgboerderij It Klokhús!

Mensen met dementie op jonge leeftijd en ouderen met geestelijke en/of lichamelijke problemen kunnen onder professionele begeleiding een fijne dag doorbrengen op de zorgboerderij. Ook zijn ouderen die behoefte hebben aan gezellig contact en aanspraak van harte welkom. De zorgboerderij is gespecialiseerd voor mensen met geheugenproblemen, klik hier voor meer informatie.

U vindt op de website informatie over de dagbesteding die wordt geboden op de boerderij.

Contact