Huidige situatie Corona Virus

Graag houden we jullie op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen rondom het Coronavirus en wat dit betekent voor Zorgboerderij It Klokhús. 

20-07-2020 Update Zorgboerderij It Klokhús

Dagbesteding

Sinds een poosje draaien wij weer met onze oude groepsgrootte van 8 deelnemers per dag. Het is fijn om iedereen weer welkom te heten op de dagbesteding.  Risico op besmetting kunnen we niet geheel uitsluiten, omdat er te veel handelingen zijn waar onze deelnemers hulp bij nodig hebben waarbij we de 1,5 meter niet altijd kunnen waarborgen. Daarom gelden er sinds 1 juli 2020 uitzonderingen voor hulpbehoevenden en hun begeleiders, omdat het in sommige situaties moeilijk is om 1,5 meter afstand te houden. We houden de richtlijnen van het RIVM aan.

 

Adviezen van het RIVM:

 

 • Geen handen schudden.
 • Vaak en goed handen wassen met zeep, ook maken we gebruik van desinfecterende handgel.
 • Hoesten in de binnenkant van de elleboog.
 • Maak gebruik van papieren zakdoekjes, géén katoenen.
 • Wees alert op tekenen van ziekte(koorts en klachten aan de luchtwegen), bij deze verschijnselen adviseren we u om thuis te blijven.
 • Mensen die verkoudheidsklachten hebben en dus hoesten, keelpijn of koorts hebben, moeten thuisblijven. Ook moeten ze sociaal contact met anderen vermijden.

Vervoer

Tijdens het vervoer geldt dat deelnemers zelf mogen beslissen of zij wel/niet een mondkapje dragen gedurende de autorit. Wij beschikken over deze mondkapjes. Onze chauffeurs beschikken over beschermingsmiddelen, wassen vaak de handen en maken gebruik van desinfecterende handgel.

 

9-05-2020 Update Zorgboerderij It Klokhús

Dagbesteding

Om de zorg op de dagbesteding veilig te kunnen voortzetten, zal dit er anders uitzien dan we voorheen gewend zijn en zijn wij dan ook aan de adviezen van het RIVM gebonden. Dit ziet er als volgt uit voor Zorgboerderij It Klokhús:

 • In kleinere groepen van maximaal 6 deelnemers bieden wij dagbesteding aan. Met deze groepsgrootte is het mogelijk om samen te komen en/of deelnemers te spreiden over de ruimte van de Zorgboerderij met begeleiding.
 • Om al onze deelnemers de mogelijkheid te geven om gebruik te kunnen maken van deze nieuwe vorm van dagbesteding, gaan wij onze activiteiten spreiden over de gehele week. Wij zijn alle dagen in de week van maandag t/m vrijdag geopend.
 • Kwetsbare ouderen die thuis wonen en geen verkoudheidsklachten hebben passend bij het Corona virus kunnen in principe naar de dagbesteding. Hierbij gelden wel de adviezen van het RIVM:
  • Deelnemers houden onderling ten minste een afstand van 1,5 meter;
  • Noodzakelijk lichamelijk contact kan, zoals het naar toilet helpen van een deelnemer.
  • Als een huisgenoot (gezinslid) van de deelnemer verkoudheidsklachten met koorts, en/of benauwdheid heeft, dan blijft de deelnemer (deelnemer van de dagbesteding) thuis, ook als die geen klachten heeft. Bij alleen verkoudheidsklachten van een huisgenoot van de deelnemer, mag de deelnemer wel deelnemen;
  • Regelmatig handen wassen met water en zeep; er moet ook voldoende en goede gelegenheid zijn om dit te kunnen doen.
  • Hoesten en niezen in hun elleboog;
  • Gebruik papieren zakdoekjes;
  • Schud geen handen;
 • In de praktijk is het veelal niet mogelijk om bij groepsvervoer aan de hygiëne adviezen van het RIVM te voldoen (1.5 meter afstand), dat betekent dat wij aan mantelzorgers/familieleden zoveel mogelijk vragen vervoer van en naar de dagbesteding te regelen. Voor situaties waarbij het lastig wordt om deelnemers te kunnen brengen/halen, wordt onze bus ingezet waarbij voorzorgsmaatregelen worden getroffen. Wij kunnen maximaal 2 deelnemers per rit  halen/brengen. Deelnemers dienen vooraf hun handen te desinfecteren en onze chauffeur zal onze deelnemers van achteren begeleiden bij het instappen in de bus.
 • Wanneer deelnemers weer naar de Zorgboerderij gaan komen, vragen wij om de verklaring ‘Deelname dagbesteding It Klokhús tijdens Corona uitbraak‘ te ondertekenen.
  Risico op besmetting kunnen we, ondanks alle maatregelen, niet geheel uitsluiten.

Daar waar de deelnemer zelf of de wettelijk vertegenwoordiger het besluit neemt om de dagbesteding voorlopig niet te bezoeken, verdient dat uiteraard respect. In deze situatie blijven wij contact houden met de deelnemer, naaste en zijn mantelzorger (zie het kopje ambulante ondersteuning).

Ambulante ondersteuning

Deelnemers die niet naar de Zorgboerderij kunnen komen of daar waar de deelnemer zelf of de wettelijk vertegenwoordiger het besluit neemt om de dagbesteding voorlopig niet te bezoeken maar waar wel een verzwaring van de problematiek en/of crisissituatie of een overbelasting bij de mantelzorger dreigt, bieden wij een passend alternatief bij de behoefte van de deelnemer en zijn mantelzorger. Dit kan zijn dat wij bij de deelnemer thuis komen om samen te wandelen of een andere activiteit samen met de deelnemer uit gaan voeren. De Zorgboerderij zal deze activiteiten verzorgen.

Neem gerust contact met ons op als we iets voor u kunnen betekenen.

Team Zorgboerderij It Klokhús,

Jantina Reijenga

Update Corona Virus 18-04-2020

Donderdag 16 april heeft de overheid een landelijke richtlijn gepubliceerd voor dagbesteding voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie. Deze richtlijn is erop gericht om mantelzorgers te ontlasten en verzwaring van de problematiek en/of crisissituaties zoveel mogelijk te voorkomen.

Voor de landelijke richtlijn, klik op onderstaande link:
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/richtlijnen/2020/04/16/richtlijn-dagbesteding-en-dagopvang/Richtlijn+Dagbesteding+en+Dagopvang.pdf

Tot op heden hebben wij continuïteit van zorg gewaarborgd, op een aangepaste manier, om overbelasting van mantelzorgers, verzwaring van de problematiek en crisissituatie te voorkomen. Wij gaan door met deze creatieve manier met invulling geven aan onze zorgtaak, binnen de richtlijnen van het RIVM en GGD Fryslân. Dit zal zich voor het grootste deel nog steeds manifesteren in zorg op afstand of ambulant bij onze deelnemers thuis. Echter hebben wij op basis van de nieuwe richtlijn de mogelijkheid gekregen, om voor onze deelnemers waarvan er een onverantwoorde zorg- of thuissituatie ontstaat of een forse achteruitgang van gezondheid en/of zelfredzaamheid dreigt de Zorgboerderij fysiek weer te openen vanaf 20 april. Daar waar de deelnemer zelf of de wettelijk vertegenwoordiger het besluit neemt om de dagbesteding voorlopig niet te bezoeken, verdient dat uiteraard respect. In deze situatie blijven wij contact houden met de deelnemer, naaste en zijn mantelzorger (zie het kopje ambulante ondersteuning).